สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 11 ก.พ. 2563
  • รับชม : 98 ครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 2,400,000 บาท ราคากลาง 2,400,000 บาท

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,800 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ www.suthep.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-329251 ต่อ 124,120 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ