ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนจากงานทดลอง และเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากงานผลิตเมล็ดพันธ์ุ์ ปี 2561

  • ประกาศจาก : สปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 11 ก.พ. 2563
  • รับชม : 213 ครั้ง

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนจากงานทดลอง และเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากงานผลิตเมล็ดพันธ์ุ์ ปี 2561 จำนวน 20,086.50 กิโลกรัม ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เริ่มลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูล ตั้งแต่เวลา 09.00 - 09.45 น. และเริ่มการประมูลตั้งแต่เวลา 09.50 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

ผู้สนใจจะซื้อ สามารถติดต่อขอดูตัวอย่างข้าวเปลือก ดังกล่าว และขอรับประกาศขายทอดตลาดพร้อมเงื่อนไข ได้ที่ศุนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5331-1334 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 3 - 11 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ