สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง มีความประสงค์จะวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 11 ก.พ. 2563
  • รับชม : 93 ครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง มีความประสงค์จะวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 

โครงการที่ 1 โครงการวางท่อจ่ายน้ำระบบประปาสายหลักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหลักปัน งบประมาณ 700,000 บาท

โครงการที่ 2 โครงการวางท่อจ่ายน้ำระบบประปาสายหลักภายใน (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านหลักปัน ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ งบประมาณตั้งไว้ 436,900 บาท

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได่ที่เว็บไซต์ www.sannameng.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5303-8140 ในวันและเวลาราชการ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ