สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาผู้ขายตามโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง

  • ประกาศจาก : สปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 11 ก.พ. 2563
  • รับชม : 148 ครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาผู้ขายตามโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในบ้านใหม่หลังมอ หมู่ที่ 14 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น 967,700 บาท ราคากลาง 907,000 บาท 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.suthep.go.th หรือ www.gprocurememt.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-329251 ต่อ 124,120 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ