การประปาส่วนภาคชั้นพิเศษ สาขาเชียงใหม่ ประกาศปิดน้ำ

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 11 ก.พ. 2563
  • รับชม : 74 ครั้ง

การประปาส่วนภาคชั้นพิเศษ สาขาเชียงใหม่ ประกาศปิดน้ำเพื่อทำการประสานท่อ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเวลา 22.00 น. ของวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึงเวลา 03.00 น. ของวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ