ขายทอดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 18 พ.ย. 2563
  • รับชม : 78 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าแดด ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2 จำนวน 1 รายการ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 1 คัน ผู้สนใจขอดูได้ที่ เทศบาลตำบลป่าแดด ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 และขายวันเดียวกัน เวลา 9.30-10.00 น. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5344 7071 ต่อ 30 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ