องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 18 พ.ย. 2563
  • รับชม : 51 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบ Over Lay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.06 สายบ้านกอข่อยเชื่อมทางหลวงหมายเลข 116-บ้านบ่อโจง หมู่ 6 บ้านกอข่อย ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม โทร.053-5983745

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ