สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. มีความประสงค์รับสมัครบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่15

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 18 พ.ย. 2563
  • รับชม : 47 ครั้ง

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่15 เพื่อพัฒนาให้เป็นข้าราชการที่เก่งและดี ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาท้ายนี้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ โทร. 02-1419018 หรือ 084-4456361

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ