รับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 18 พ.ย. 2563
  • รับชม : 42 ครั้ง

โรงเรียนกาวิละอนุกูล มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก และพิการซ้อน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่2 ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 14-27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5300 8126 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ