จังหวัดเชียงใหม่ ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

  • ประกาศจาก : สปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.พ. 2563
  • รับชม : 188 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือนๆละ 13,800 บาท เพื่อปฏบัติงาน ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่มีความประสงค์ขอขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ในเวลาและสถานที่เดิม โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 25 กุมภาพันะ์ 2563 ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และ www.moac-info.net/Chiangmai หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-5332-4016

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ