ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อหินคลุก จำนวน 4,440 ลบ.ม. สำหรับปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก จำนวน 6 โครงการ

  • ประกาศจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.พ. 2563
  • รับชม : 79 ครั้ง

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อหินคลุก จำนวน 4,440 ลบ.ม. สำหรับปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก จำนวน 6 โครงการ

ผู้ที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท กันยารัตน์ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,041,234.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งหมด

ผู้ที่มีข้องสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 054-532485 ถึง 8 ต่อ 120-123 ในวันเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ