ขายทอดตลาดรถยนต์ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่

  • ประกาศจาก : สปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.พ. 2563
  • รับชม : 366 ครั้ง

ด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการจำหน่ายรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ยี่ห้อ นิสสัน รุ่นปี ค.ศ.2005 ทะเบียน ฮข 6515 กรุงเทพมหานคร หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 49-2320-006-1127 มีอายุการใช้งานประมาณ 13 ปี ซึ่งหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป โดยกำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ