ข่าวเด่น ประจำวัน

ข่าวรอบเมืองเหนือ

ภาพกิจกรรม สปข.3

วารสารสื่อสัมพันธ์ สปข.3

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงเหล็ก ขนาด 770 x 300 ซม. โครงการประชาสัมพันธ์ต่อต้างการทุจริตและประ ดูเพิ่มเติม
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขนาด ๗.๖๐ x ๒.๕๐ เมตร ดูเพิ่มเติม
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู (แบบติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูเพิ่มเติม
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ดูเพิ่มเติม
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 2.5x8 เมตร พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โครงการประชาสัมพัน ดูเพิ่มเติม
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสปอตวิทยุและผลิตคลิปวิดีโอ โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ปร ดูเพิ่มเติม
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปวิดีโอโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง จะดำเนินการเปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็น ดูเพิ่มเติม
2 รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง ดูเพิ่มเติม
3 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกร ดูเพิ่มเติม
4 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ดูเพิ่มเติม
5 ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำปาง มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
6 สถาบันการศึกษาทางไกล เปิดรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล ประจำปีการศึกษา 2563 ดูเพิ่มเติม
7 โรงเรียนเตรีมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จ.ลำปาง เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ประจำปี 2563 ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดตราด มีความประสงค์ดำเนินการประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่น ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ร่างพ.ร.บ.กองทุนการประมงแห่งชาติ ดูเพิ่มเติม
3 กรมอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง แจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ระห ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงานพาณิชย์ ขอเชิญสั่งซื้อมังคุดของจังหวัดระยอง ดูเพิ่มเติม
5 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะดำเนินการปิดน้ำบริเวณสถานีผลิตน้ำอุโมงค์ ต.สุเทพ วันที่ 18 พ.ค. ดูเพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวก ดูเพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ดำเนินโครงการพัฒนาทางหลวง หมายเลข 118 ตอน เชียงใหม่ - ดอยนางแก้ว ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 คลิปวิดีโอโครงการพัฒนาศักยภาพคนปี63 (ตัวที่1)-สวท.น่าน ดูเพิ่มเติม
2 สวท.พะเยา สปอต โครงการ ปชต. (กระบวนการประชาธิปไตย 2563) ดูเพิ่มเติม
3 สวท.ฝาง สปอต โครงการ ปชต. (พลเมืองดีตามวิธีประชาธิปไตย 2563) ดูเพิ่มเติม
4 สปอต โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ 2563 (สวท.เชียงใหม่) ดูเพิ่มเติม
5 สปอตโครงการเชื่อมั่น ปี 2563 สวท.ลำพูน สปอตที่ 3 ดูเพิ่มเติม
6 สปอตโครงการเชื่อมั่น ปี 2563 สวท.แม่ฮ่องสอน สปอตที่ 2 ดูเพิ่มเติม
7 สปอตโครงการเชื่อมั่น ปี 2563 สวท.แพร่ สปอตที่ 1 ดูเพิ่มเติม