ข่าวเด่น ประจำวัน

ข่าวรอบเมืองเหนือ

ภาพกิจกรรม สปข.3

วารสารสื่อสัมพันธ์ สปข.3

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำถุงผ้า กิจกรรมอบรมเยาวชนจิตอาสา โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดูเพิ่มเติม
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเชารถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ เชียงใหม่ - พะเยา กิจกรรม Road Show ดูเพิ่มเติม
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปร ดูเพิ่มเติม
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความเชื่อมั่นในนโยบายภ ดูเพิ่มเติม
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า สปข.3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดูเพิ่มเติม
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ดูเพิ่มเติม
2 จังหวัดเชียงใหม่ ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนว ดูเพิ่มเติม
3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ดูเพิ่มเติม
5 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ดูเพิ่มเติม
6 ศูนย์วิทย์ฯเพื่อการศึกษาลำปาง รับสมัครยามรักษาความปลอดภัย ดูเพิ่มเติม
7 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จั ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศเจตจำนงสุจริต ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ดูเพิ่มเติม
2 ขายทอดตลาดรถยนต์ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ดูเพิ่มเติม
3 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดเก็บรายได้จัดเก็บเอง ภาษีป้าย ประจำปี 2563 ดูเพิ่มเติม
4 ติดต่อสอบถาม ที่อยู่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ดูเพิ่มเติม
5 สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดหาผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ระลึกภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ดูเพิ่มเติม
6 การประปาส่วนภาคชั้นพิเศษ สาขาเชียงใหม่ ประกาศปิดน้ำ ดูเพิ่มเติม
7 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนจากงานทดลอง และเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากงานผลิ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สปอต โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ 2563 (สวท.เชียงใหม่) ดูเพิ่มเติม
2 สปอตโครงการเชื่อมั่น ปี 2563 สวท.ลำพูน สปอตที่ 3 ดูเพิ่มเติม
3 สปอตโครงการเชื่อมั่น ปี 2563 สวท.แม่ฮ่องสอน สปอตที่ 2 ดูเพิ่มเติม
4 สปอตโครงการเชื่อมั่น ปี 2563 สวท.แพร่ สปอตที่ 1 ดูเพิ่มเติม
5 สปอตโครงการพัฒนาศักยภาพคนปี63 (สปอตที่1-3) ดูเพิ่มเติม