ข่าวเด่น ประจำวัน

ข่าวรอบเมืองเหนือ

ภาพกิจกรรม สปข.3

วารสารสื่อสัมพันธ์ สปข.3

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โครงการประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังค ดูเพิ่มเติม
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประม ดูเพิ่มเติม
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ดูเพิ่มเติม
4 ประกาผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โครงการประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสู ดูเพิ่มเติม
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โครงการประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังค ดูเพิ่มเติม
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าพร้อมสกรีน โครงการประชาสัมพันกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเพื่อสร้ ดูเพิ่มเติม
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ เดินทางไปกลับจังหวัดเชีย ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงาน ดูเพิ่มเติม
2 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
3 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ฯพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ดูเพิ่มเติม
4 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ฯพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ดูเพิ่มเติม
5 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน รับสมัครตำแหน่งงานบริการด้านการท่องเที่ยวในโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรี ดูเพิ่มเติม
6 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
7 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้าง ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแจ้งการรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดเทศกาล ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำหน่ายปลีกเนื้อหมูราคาประหยัด เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน ดูเพิ่มเติม
4 จังหวัดแม่ฮ่องสอนแจ้งการกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายอินทผลัมสดสายพันธุ์บาร์ฮี ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ระชาสัมพันธ์การสั่งซื้อมังคุด ดูเพิ่มเติม
7 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จัดอบรมและทดสอบผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ 21-23 กรกฎาคม นี้ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ชุดคู่มือ KM 2563 ดูเพิ่มเติม
2 คลิปวิดีโอโครงการพัฒนาศักยภาพคนปี63 (ตัวที่1)-สวท.น่าน ดูเพิ่มเติม
3 สวท.พะเยา สปอต โครงการ ปชต. (กระบวนการประชาธิปไตย 2563) ดูเพิ่มเติม
4 สวท.ฝาง สปอต โครงการ ปชต. (พลเมืองดีตามวิธีประชาธิปไตย 2563) ดูเพิ่มเติม
5 สปอต โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ 2563 (สวท.เชียงใหม่) ดูเพิ่มเติม
6 สปอตโครงการเชื่อมั่น ปี 2563 สวท.ลำพูน สปอตที่ 3 ดูเพิ่มเติม
7 สปอตโครงการเชื่อมั่น ปี 2563 สวท.แม่ฮ่องสอน สปอตที่ 2 ดูเพิ่มเติม