ข่าวเด่น ประจำวัน

ข่าวรอบเมืองเหนือ

ภาพกิจกรรม สปข.3

วารสารสื่อสัมพันธ์ สปข.3

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาด 7.60 x 2.50 เมตร ดูเพิ่มเติม
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดูเพิ่มเติม
3 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงหลังคาและทาสีภายนอกอาคารสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ ดูเพิ่มเติม
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูเพิ่มเติม
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ใช้สำหรบการประชุม ดูเพิ่มเติม
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงานมีพนักพิงและที่วางแขน ดูเพิ่มเติม
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 1 ดูเพิ่มเติม
2 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 3 อัตรา ดูเพิ่มเติม
3 เทศบาลนครลำปาง จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ดูเพิ่มเติม
4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย ดูเพิ่มเติม
5 จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสำรว ดูเพิ่มเติม
6 จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสำรว ดูเพิ่มเติม
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะในกา ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 จะทำการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงในการฝึกและประเมินผลเป็นหน่วยกองร้อยปื ดูเพิ่มเติม
2 ศาลจังหวัดลำพูน ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 20 รายการ ดูเพิ่มเติม
3 พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4 ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ขายทอดตลาดประเภท ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรีย ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ขายทอดตลาดประเภท ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ วัตถุมงคล และยานพาหนะ จำนวน ดูเพิ่มเติม
6 จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการกระจายผลผลิตมะม่วง ดูเพิ่มเติม
7 สำนักงานพาณิชย์ ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายมะละกอเรดเลดี้ของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะละกอ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 คลิปวิดีโอโครงการพัฒนาศักยภาพคนปี63 (ตัวที่1)-สวท.น่าน ดูเพิ่มเติม
2 สวท.พะเยา สปอต โครงการ ปชต. (กระบวนการประชาธิปไตย 2563) ดูเพิ่มเติม
3 สวท.ฝาง สปอต โครงการ ปชต. (พลเมืองดีตามวิธีประชาธิปไตย 2563) ดูเพิ่มเติม
4 สปอต โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ 2563 (สวท.เชียงใหม่) ดูเพิ่มเติม
5 สปอตโครงการเชื่อมั่น ปี 2563 สวท.ลำพูน สปอตที่ 3 ดูเพิ่มเติม
6 สปอตโครงการเชื่อมั่น ปี 2563 สวท.แม่ฮ่องสอน สปอตที่ 2 ดูเพิ่มเติม
7 สปอตโครงการเชื่อมั่น ปี 2563 สวท.แพร่ สปอตที่ 1 ดูเพิ่มเติม