ข่าวเด่น ประจำวัน

ข่าวรอบเมืองเหนือ

ภาพกิจกรรม สปข.3

วารสารสื่อสัมพันธ์ สปข.3

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดูเพิ่มเติม
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการ สคท.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดูเพิ่มเติม
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์ สปข.๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดูเพิ่มเติม
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการ สปข.๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดูเพิ่มเติม
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายภาพผู้บริหารเพื่อจัดทำทำเนียบผู้บริหาร 29 คน ดูเพิ่มเติม
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบรายงานประจำปีของ สปข.3 ปี 2563 ดูเพิ่มเติม
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน โครงการอบรมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศ สปข.๓ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 กรมที่ดินได้มีการประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำ ดูเพิ่มเติม
3 โรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จ ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดสำนักงานประกันสังคมจังหว ดูเพิ่มเติม
5 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จำนวน 4 อัตรา ดูเพิ่มเติม
6 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จำนวน 4 อัตรา ดูเพิ่มเติม
7 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) จำนวน 10 อัตรา ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ดูเพิ่มเติม
2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด เสื่อมสภาพที่ใช้แล้ว หรือสูญไป ของอุทยานแห่งชา ดูเพิ่มเติม
3 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 แจ้งฝึกยิงปืนใหญ่กระสุนจริง ห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ตำบลกระสุนตก ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ดูเพิ่มเติม
6 เทศบาลตำบลช้างเผือก ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภ ดูเพิ่มเติม
7 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ประกาศจำหน่ายเศษอาหารเหลือจากการเลี้ยงผู้ต้องขัง ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ชุดคู่มือ KM 2563 ดูเพิ่มเติม
2 คลิปวิดีโอโครงการพัฒนาศักยภาพคนปี63 (ตัวที่1)-สวท.น่าน ดูเพิ่มเติม
3 สวท.พะเยา สปอต โครงการ ปชต. (กระบวนการประชาธิปไตย 2563) ดูเพิ่มเติม
4 สวท.ฝาง สปอต โครงการ ปชต. (พลเมืองดีตามวิธีประชาธิปไตย 2563) ดูเพิ่มเติม
5 สปอต โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ 2563 (สวท.เชียงใหม่) ดูเพิ่มเติม
6 สปอตโครงการเชื่อมั่น ปี 2563 สวท.ลำพูน สปอตที่ 3 ดูเพิ่มเติม
7 สปอตโครงการเชื่อมั่น ปี 2563 สวท.แม่ฮ่องสอน สปอตที่ 2 ดูเพิ่มเติม