ข่าวเด่น ประจำวัน

ข่าวรอบเมืองเหนือ

ภาพกิจกรรม สปข.3

วารสารสื่อสัมพันธ์ สปข.3

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ nissan 1 คัน ดูเพิ่มเติม
2 ประกาศผู้ชดนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ดรายนามผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ ดูเพิ่มเติม
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูเพิ่มเติม
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดูเพิ่มเติม
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนราชการ สคท.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดูเพิ่มเติม
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดูเพิ่มเติม
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงาน ก.พ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเรียนหลวง ทุนรัฐบาล และทุนอื่นๆ ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนป ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง บร ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราช ดูเพิ่มเติม
5 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงาน ดูเพิ่มเติม
6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
7 รับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อา ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ดูเพิ่มเติม
4 กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศ ดูเพิ่มเติม
5 ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ ดูเพิ่มเติม
6 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้งการทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วย ดูเพิ่มเติม
7 เทศบาลเมืองลำพูน เชิญบันทึกภาพและร่วมประชาสัมพันธ์งานเทศกาลโคมหลากสี บูชาพระนางจามเทวี ประจำปี 2563 ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ชุดคู่มือ KM 2563 ดูเพิ่มเติม
2 คลิปวิดีโอโครงการพัฒนาศักยภาพคนปี63 (ตัวที่1)-สวท.น่าน ดูเพิ่มเติม
3 สวท.พะเยา สปอต โครงการ ปชต. (กระบวนการประชาธิปไตย 2563) ดูเพิ่มเติม
4 สวท.ฝาง สปอต โครงการ ปชต. (พลเมืองดีตามวิธีประชาธิปไตย 2563) ดูเพิ่มเติม
5 สปอต โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ 2563 (สวท.เชียงใหม่) ดูเพิ่มเติม
6 สปอตโครงการเชื่อมั่น ปี 2563 สวท.ลำพูน สปอตที่ 3 ดูเพิ่มเติม
7 สปอตโครงการเชื่อมั่น ปี 2563 สวท.แม่ฮ่องสอน สปอตที่ 2 ดูเพิ่มเติม