ข่าวเด่น ประจำวัน

ข่าวรอบเมืองเหนือ

ภาพกิจกรรม สปข.3

วารสารสื่อสัมพันธ์ สปข.3

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุในการทำขาเทียม จำนวน 2 รายการ ดูเพิ่มเติม
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ ดูเพิ่มเติม
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แบตเตอรี่ ขนาด 12V 12 Ah) จำนวน 24 ก้อน ดูเพิ่มเติม
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ ดูเพิ่มเติม
5 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดูเพิ่มเติม
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ Switching Power Supply 48V 30A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูเพิ่มเติม
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่างเสาอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง อาจารย์ ดูเพิ่มเติม
2 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการตลาด ดูเพิ่มเติม
3           โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2563 ดูเพิ่มเติม
4 เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และเลื่อนการกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมิ ดูเพิ่มเติม
5 รับสมัครงาน ดูเพิ่มเติม
6 รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการพัฒนาอุตสาหกรรม ดูเพิ่มเติม
7 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์สินค้าทางการเกษตรของสหกรณ์ และสินค้าอุปโภคบริโภค ดูเพิ่มเติม
2 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดหลักเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ดูเพิ่มเติม
3 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดหลักเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ดูเพิ่มเติม
4 ทำเนียบสื่อมวลชน 2563 ดูเพิ่มเติม
5 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดหลักเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ดูเพิ่มเติม
6 โรงเรียนหอปริยัติศึกษา วัดพระธาตุหริภุญชัย จัดโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อศึกษาต่อ (ฟรีตลอดโครงการ) ดูเพิ่มเติม
7 ไปรษณีย์ไทย พร้อมส่งความสุขข้ามแดนสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สปอต โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ 2563 (สวท.เชียงใหม่) ดูเพิ่มเติม
2 สปอตโครงการเชื่อมั่น ปี 2563 สวท.ลำพูน สปอตที่ 3 ดูเพิ่มเติม
3 สปอตโครงการเชื่อมั่น ปี 2563 สวท.แม่ฮ่องสอน สปอตที่ 2 ดูเพิ่มเติม
4 สปอตโครงการเชื่อมั่น ปี 2563 สวท.แพร่ สปอตที่ 1 ดูเพิ่มเติม
5 สปอตโครงการพัฒนาศักยภาพคนปี63 (สปอตที่1-3) ดูเพิ่มเติม