ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสายอากาศวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ความถี่ 1476 KHz และความถี่ 639 KHz

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสายอากาศวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ความถี่ 1476 KHz และความถี่ 639 KHz


ไฟล์เอกสารประกอบ
ราคากลางจ้างซ่อมเสาอากาศ สวท.เชียงใหม่.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar