รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2567

รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2567

📌📌สามารถสมัครและยื่นคะแนนภาษาต่างประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 29 มีนาคม 2567📌📌

ทางเว็บไซต์ http://imm.jobthaigov.com

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถติดต่อได้ที่: ฝ่ายอำนวยการ 1

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

โทร. 0 2572 8559
 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันฯ 330 อัตรา-1.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar