ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ของสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 รายการ

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
img-Y29161304.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar