ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อบำรุงรักษาเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าดอยห้วยนางปุ๊ โครงการบริหารกิจการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อบำรุงรักษาเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าดอยห้วยนางปุ๊ โครงการบริหารกิจการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบำรุงรักษาเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าดอยห้วยนางปุ๊.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar