ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและขายผลนโยบายภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ และเรื่องสื่อสารสำคัญของประเทศ กิจกรรมศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ครม.สัญจร/นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและขายผลนโยบายภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ  และเรื่องสื่อสารสำคัญของประเทศ กิจกรรมศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ครม.สัญจร/นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ 


ไฟล์เอกสารประกอบ
เอกสาร 214.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar