องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม “ส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพ”ระหว่างวันที่ 18 - 28 พฤษภาคม 2566 ณ ตลาดสดบีบี อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม “ส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพ” ระหว่างวันที่ 18 - 28 พฤษภาคม 2566 ณ ตลาดสดบีบี อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ผลผลิตลิ้นจี่ภาคเหนือจะออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก เสี่ยงต่อปัญหาผลผลิตล้นตลาด ชาวสวนเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ประสบปัญหาในการระบายผลผลิต และได้รับผลกระทบด้านราคา รวมถึงผลผลิตอาจเกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เสี่ยงต่อการเกิดพายุฤดูร้อน 
     นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดเผยว่า กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่าง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่อำเภอแม่ใจ ในการระบายผลผลิตช่วงที่ออกสู่ตลาดจำนวนมาก โดย อ.ต.ก.จัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตร เพื่อเป็นแหล่งกลางในการซื้อขายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรด้านการผลิต การจำหน่าย ตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับปริมาณความต้องการสินค้าของตลาดอย่างสมดุลกัน โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร พัฒนาอาชีพสู่เกษตรมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน
     สำหรับกิจกรรมดังกล่าว มีการจำหน่ายลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยที่มีคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรง ซึ่งเป็นผลผลิตจากต้นน้ำกว๊านพะเยา อำเภอแม่ใจ ถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยที่มีรสชาติหวานหอมอร่อย อมเปรี้ยว เนื้อแห้ง มีลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยต่อการทำสวนลิ้นจี่ของเกษตรกร ทำให้มีความโดดเด่นทั้งรสชาติ และมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างจากแหล่งผลิตอื่น กล่าว คือ “ไหล่ยก อกตั้ง หนามหด ก้นป้าน” ที่ผลผลิตหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวอีกด้วย นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการประกวดลิ้นจี่คุณภาพ การแข่งขันกินแหลก และมีโปรโมชั่นพิเศษซื้อลิ้นจี่ 3 กิโลกรัม แถมฟรีอีก 1 กิโลกรัม 
     องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ขอเชิญชวนผู้บริโภคเลือกซื้อลิ้นจี่คุณภาพอำเภอแม่ใจ ณ ตลาดสดบีบี อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 18 - 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 - 16.00 น.
 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar