ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมตรี ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสื่อมวลชน (Press Center) การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2567 จังหวัดพะเยา

ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมตรี พร้อมด้วย นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสื่อมวลชน (Press Center) การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2567 จังหวัดพะเยา โดยมีนางสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะ ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมภายในศูนย์

หรับศูนย์สื่อมวลชน (Press Center) ดังกล่าว ตั้งอยู่ภายในหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับให้บริการสื่อมวลชนจากทุกแขนง ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ 20 ชุด อุปกรณ์การเชื่อมต่อไร้สาย (WIFI) จุดถ่ายทอดสดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ที่สำคัญเป็นจุดแถลงข่าวของคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย ซึ่งทำให้สื่อมวลชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นศูนย์รวมของข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งหมด โดยได้มีการรวบรวมจัดทำเป็นคิวอาร์โค้ด เพื่อให้สื่อมวลชนสามารถสแกนแล้วนำไปใช้ต่อได้ทันที ซึ่งมีทั้งข้อมูลข่าวการการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรี โครงการการต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน ที่นำเสนอคณะรัฐมนตรี ภาพกิจกรรม คลิปวิดีโอ อินโฟกราฟิก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar