สโมสรคนสื่อ 2566

กิจกรรม “สโมสรคนสื่อ” เสวนาหัวข้อ “รู้ก่อนเลือกตั้ง พลังคนไทยได้ใช้สิทธิ”

สปข.3 จัดกิจกรรม “สโมสรคนสื่อ” ในรูปแบบเสวนา หัวข้อ “รู้ก่อนเลือกตั้ง พลังคนไทยได้ใช้สิทธิ” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสื่อมวลชนทุกแขนง ที่จะเป็นกระบอกเสียงสำคัญ สร้างความเข้าใจให้กับ พี่น้องประชาชน ในเรื่องที่ประชาชนต้องรู้ก่อนเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกผู้แทน ที่จะเข้าไปทำหน้าที่บริหารประเทศ โดยมีเครือข่ายสื่อของกรมประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วม และมีนายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาฯ ณ ห้องประชุม สปข.3 (วันที่ 20 มี.ค. 2566 เวลา 10.00 น.)

กิจกรรม “สโมสรคนสื่อ” ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และประเด็นหัวข้อในการเสวนาในครั้งนี้ เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เตรียมแผนการเลือกตั้ง กรณีสภาผู้แทนราษฎรครบวาระในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ซึ่งตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มาตรา 102 กำหนดให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน นับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎร สิ้นอายุ โดยเบื้องต้นกำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งทั่วไป ถือเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ประกอบกับการเลือกตั้งเป็นบทบาทสำคัญเบื้องต้นของการบริหารประเทศ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar