ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

นางสุพิน จินดาหลวง ผอ.สผป. ผู้แทน ผอ.สปข.3 นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สปข.3 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของข้าราชการ ที่จะมุ่งมั่นแน่วแน่ในการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (วันที่ 28 ก.ค. 2566 เวลา 07.00 น.)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar