โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคและบุคลากรด้านสารสนเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคและบุคลากรด้านสารสนเทศ

สปข.3 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคและบุคลากรด้านสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1 โดยมี นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ ผอ.สปข.3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ และอวยพรให้การฝึกอบรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิค ให้มีความรู้ความสามารถ ด้านเทคนิคและสารสนเทศ และการถ่ายทอดผ่านระบบ OTT และ prdee.go.th สามารถตรวจสอบการทำงานของเครื่องส่งฯทั้งวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ให้มี ประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการได้ตลอดเวลา และพัฒนาระบบตรวจสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ผ่านระบบสารสนเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคในสังกัด สปข.3 เข้าร่วม 27 คน ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 สปข.3 (วันที่ 21 ธ.ค. 2566)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar