ประชุมเพื่อชี้แจงและเสนอแนะแนวทางการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนพัฒนาการดำเนินงานบริหารประเด็นการประชาสัมพันธ์ IOC

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ จัดประชุมเพื่อชี้แจงและเสนอแนะแนวทางการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนพัฒนาการดำเนินงานบริหารประเด็นการประชาสัมพันธ์ IOC และรับฟังประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะการประชาสัมพันธ์ในเชิงพื้นที่ของ สปข.3

โอกาสนี้ นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ ผอ.สปข.3 พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านข่าวและประเด็นการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สปข.3 (วันที่ 1 มี.ค. 2567)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar