ผลงาน 210 วัน รัฐบาล ภายใต้การนำของนายกฯ เศรษฐา

นับตั้งแต่รัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เข้ามาบริหารประเทศ รัฐบาลมีผลงานตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงาน ทั้งเรื่องราคาพลังงาน สาธารณสุข การเกษตร การท่องเที่ยว รวมทั้งยังวางแผนในระยะยาว เพื่อเดินหน้าแก้ปัญหาความเดือดร้อน พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

ผลงาน 210 วัน รัฐบาลวางรากฐานอนาคตคนไทย

ลดรายจ่าย

 • ลดและตรึงค่าไฟต่อเนื่อง

 • ลดราคาน้ำมันดีเซล 2.50 บาท/ลิตร

 • ลดราคาน้ำมันเบนซิน 1 บาท/ลิตร

 • ตรึงราคาก๊าซหุงต้ม 423 บาท/ถัง

 • รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย (สายสีม่วง/แดง)

 • แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ มูลหนี้ลดลง 1,049 ล้านบาท

 • อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็ก 
   

image

เพิ่มรายได้

 • ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท นำร่อง 10 จังหวัดในกลุ่มธุรกิจโรงแรม 

 • ผลักดัน Soft Power 11 สาขา

 • นำผ้าขาวม้า/กระจูดสู่สายตาชาวโลก 

 •  โครงการ "โคแสนล้าน" ผ่านกองทุนหมู่บ้านนำร่อง 500,000 ครัวเรือน

 •  แก้กฎหมายประมง ให้สอดคล้องวิถีพื้นบ้าน ไม่ขัด IUU

image

ช่วยเหลือภาคการเกษตร

 • เพิ่มราคาสินค้าเกษตร

 • ราคายางพาราสูงสุดในรอบ 7 ปี

 • ราคาข้าวสูงสุดในรอบกว่า 10 ปี

 • ลดต้นทุนการเกษตร

 • ช่วยค่าเก็บเกี่ยว 1,000 บาท/ไร่ 4.68 ล้านครัวเรือน)

 • ช่วยค่าตัดอ้อยสด ลดฝุ่น 120 บาท/ตัน

 • พักหนี้เกษตรกร ไม่เกิน 3 แสนบาท

 • ควบคุมสินค้าเถื่อน

 • ปราบปรามการลักลอบนำเข้า เนื้อวัว - เนื้อหมูเถื่อน

 • สกัดยางเถื่อนเข้าประเทศ

image

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

 • บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ นำร่อง 12 จังหวัด

 • กระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ 

 • ส่งเสริมการลงทุน สนับสนุนคนอยากมีบ้าน

 • เพิ่มสิทธิลาคลอดบุตร จาก 90 เป็น 98 วัน

 •  ปรับฐานเบี้ยหวัดบำนาญ เป็น 11,000 บาท 

 •  โครงการสินเชื่อด่วนคนดี ให้ อสม.และ อสส. ไม่เกิน 20,000 บาท

 •  เพิ่มเงินเดือนข้าราชการ 

 •  เปลี่ยน ส.ป.ก.เป็นโฉนด เพื่อการเกษตร

 •  ฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก 1 ล้านโดสใน 100 วัน

 • แก้ปัญหายาเสพติดและบุหรี่ไฟฟ้า

image

กระตุ้นเศรษฐกิจ

 • เติม 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet

 •  นักท่องเที่ยวทะลุ 10 ล้านคน จากนโยบายวีซ่าฟรี

 • เปิดบริการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 24 ชั่วโมง

 • ยกเว้น ตม.6 ทางบก-ทางน้ำ 12 ด่าน

 • งานมหาสงกรานต์ยิ่งใหญ่ 21 วัน เงินสะพัดเกือบ 3 พันล้าน

 • กระตุ้นการใช้จ่าย

 • ขยายเวลาปิดสถานบริการ 

 • ลดภาษีสรรพสามิต แอลกอฮอล์ ผับ บาร์

 • กระจายรายได้สู่เมืองรอง

image

เสริมขีดความสามารถของประเทศ

 • เดินหน้า Aviation Hub 

 • สุวรรณภูมิ ติดอันดับ 1ใน 50 สนามบินชั้นนำของโลก

 • เดินหน้าสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

 • ส่งเสริมการลงทุนทั่วโลก 

 • เจรจาการค้า บริษัทชั้นนำ กว่า 60 แห่ง

 •  ความร่วมมือระหว่างประเทศ FTA 

 • Roadmap 26 ฉบับ (ลงนามแล้ว 15 ฉบับ)

 • ยกระดับ Passport ไทย 

 • เดินทางได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

 • ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว 

 • พัฒนาเทคโนโลยี

 • สนับสนุนแรงงานทักษะสูง

image


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar