“มหกรรมร่วมใจแก้หนี้” ขยายเวลา ถึง 31 ม.ค. 66


“มหกรรมร่วมใจแก้หนี้” ขยายเวลา ถึง 31 ม.ค. 66
ย้ำ! ต้องตรวจสอบรายชื่อเจ้าหนี้และประเภทหนี้ก่อน

เนื่องจากกระแส “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้" ยังคงมี ปชช. ให้ความสนใจและประสงค์ลงทะเบียนเพิ่มขึ้น ซึ่งตามกำหนดการ การลงทะเบียนสิ้นสุดในเดือน พ.ย. 65 ล่าสุด ก.คลัง จึงได้ขยายเวลาการลงทะเบียนออกไปจนถึงวันที่ 31 ม.ค. 66 โดย ปชช. สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.bot.or.th/debtfair
.
ซึ่งการขยายเวลาออกไปนั้นก็เพื่อให้ ปชช. ได้เข้าถึงโครงการฯ อย่างครอบคลุม และสอดคล้องกับการจัดงานมหกรรมสัญจรที่จะสิ้นสุดในเดือน ม.ค. 66 อีกด้วย

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทยคะแนนโหวต :