ขยายเวลาลดภาษีน้ำมันดีเซล 5 บ./ลิตร ออกไปอีก 4 เดือน

ครม. ขยายเวลาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 5 บ./ลิตร ออกไปอีก 4 เดือน ถึง 20 พ.ค. 2566

 

 

จากมติประชุมคณะรับมนตรี (17 ม.ค. 2566) เห็นชอบปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิต “สินค้าน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน” ในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตประเภทที่ 01.05 รายการน้ำมันดีเซลที่มีกำมะถัน และรายการน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่
โดยปรับอัตราภาษีลงประมาณ 5 บาท/ลิตร ตามชนิดของน้ำมันดีเซล ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. - 20 พ.ค. 2566 โดยเป็นมาตรการต่อเนื่องตั้งแต่ ก.พ. 2565 เป็นต้นมา และจะสิ้นสุดในวันที่ 20 ม.ค. 2566 นี้ 

นับเป็นอีกหนึ่งมาตรการทางภาษีที่มุ่งลดระดับราคาขายปลีกของน้ำมันดีเซลในประเทศไม่ให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนกระทบต่อภาระค่าครองชีพประชาชนและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า รัฐบาลดูแลมาตรการนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลประชาชน ในสถานการณ์ที่ราคาพลังงานของโลกยังคงผันผวนและสูงอยู่

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย


อ้างอิง : ไทยคู่ฟ้า
https://www.facebook.com/ThaigovSpokesman/posts/pfbid036fb2Ew7Rv2GJjQ8tQxquabUHD6eSHgPD7wSLevQFogAicNsu6ZJ8rMy1xAcTCWpZl


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar