เตรียมบ้านก่อนเกษียณ

ผู้สูงอายุต้องระวังเป็นพิเศษอุบัติเหตุภายในบ้าน ‼
กันไว้ดีกว่าแก้เสมอเพราะผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีความเสื่อมของร่างกายในทุก ๆ ด้าน เช่น สายตาเห็นชัดน้อยลง ความเสื่อมของกระดูก รวมถึงอาการหลงลืมต่าง ๆ ซึ่งความเสื่อมของร่างกายเหล่านี้ มักเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุและมีความเสี่ยงต่อชีวิตมากขึ้น จึงต้องใส่ใจและระมัดระวังเป็นพิเศษคือเรื่อง #การจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย #การเตรียมบ้านก่อนเข้าวัยชรา เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar