นอนไม่หลับ เรื่องไม่ลับที่ต้องใส่ใจ

ปัญหานอนไม่หลับ เรื่องไม่ลับที่ต้องใส่ใจ

อาการนอนไม่หลับ (Insomnia) พบได้ทุกช่วงวัย

ผลเสียต่อชีวิตประจำวัน

- ระบบร่างกายทำงานผิดปกติ

เสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือหัวใจ

- เหนื่อยล้า เครียด เกิดภาวะซึมเศร้า

เป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือใช้ชีวิตประจำวัน และยังเป็นสาเหตุ การเกิดภาวะซึมเศร้า

- ตัดสินใจช้า ไม่มีสมาธิ

นอนหลับไม่เพียงพอจะส่งผลต่อการเรียนรู้ และการจดจำเป็นอย่างมาก

- เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ

อาจจะเกิดอุบัติเหตุบนถนนหรือเกิดอันตรายในการทำงาน

- ความสัมพันธ์มีปัญหา

คนนอนไม่หลับมักจะอารมณ์เสีย เครียดสะสม โมโหง่าย ทำให้เกิดปัญหาการสื่อสารกับผู้อื่น

เคล็ด(ไม่)ลับหลับสนิท

- กำหนดเวลาเข้า - ตื่นนอนให้ชัดเจน

- จัดห้องนอนเพื่อใช้หลับเท่านั้น

- ฝึกโยคะหรือทำสมาธิ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar