เตือน! โรคฝีดาษวานรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

เตือน! โรคฝีดาษวานรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ระวัง!!! ไม่สัมผัสแนบเนื้อกับคนแปลกหน้า

กระทรวงสาธารณสุขเผยสถานการณ์ “โรคฝีดาษวานร” ข้อมูล ณ วันที่ 8 ส.ค. 66 พบว่ามีรายงานจำนวนผู้ป่วยรวม 189 รายในไทย เป็นสัญชาติไทย 161 ราย ชาวต่างชาติ 28 ราย และ “มีแนวโน้มระบาดเพิ่มขึ้น”

ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย มีติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วยจำนวน 82 ราย (ร้อยละ 43) ปัจจัยเสี่ยงหลักคือการมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักที่เป็นผู้ติดเชื้อ
.
ทั้งนี้ พบผู้ติดเชื้อเอชไอวีติดฝีดาษวานรเสียชีวิตรายแรกในไทย เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องพบโรครวมทั้งเชื้อเริม และซิฟิลิส มีผื่นแผลจากโรคฝีดาษวานรที่รุนแรง

ความรุนแรงของโรคนั้น ส่งผลให้เกิดเนื้อตายบริเวณกว้างที่จมูกและคอ มีอาการแทรกซ้อนที่ปอดและสมอง

สำหรับแนวทางการรักษา : ใช้ยาต้านไวรัสชื่อ Tecovirimat (หรือ TPOXX) จำนวนหนึ่งที่ได้รับมาจากองค์การอนามัยโลก มารักษาผู้ป่วยฝีดาษวานร “ที่มีอาการมากที่อาจเกิดภาวะแทรกซ้อน” และจะต้องมีการวัดประสิทธิผลของยานี้ไปพร้อมกัน

ข้อปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค :

• งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้า

• ไม่สัมผัสแนบเนื้อกับผู้ที่มีผื่น ตุ่มหรือหนอง

• ล้างมือบ่อย ๆ

• ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar