ข่าวปลอม คืออะไร

ข่าวปลอม คืออะไร ต้องตรวจสอบมั้ย? ก่อนจะแชร์ออกไป
.
ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายสู่ผู้รับสารได้อย่างรวดเร็ว ทั้งการผลิตข่าวสารและเผยแพร่ ทำให้ใคร ๆ ในสังคมก็สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวปลอมจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดี หรือต้องการสร้างความแตกแยกให้สังคม ทำให้ผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องการคัดกรองข่าวปลอมอาจตกเป็นเหยื่อ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้
.
นอกจากจะสร้างความคลาดเคลื่อนของข่าวสารแล้วมีบทลงโทษด้วยเช่นเดียวกัน มาดูวิธีตรวจสอบข่าวปลอมเบื้องต้นกันดีกว่า 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar