ปฏิทินล้านนา 2566 ดูวันดี-วันเสีย ฉบับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิทินล้านนา 2566 ดูวันดี-วันเสีย ฉบับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คำนวณโดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :