เปิดเว็บไซต์ “Thai Disaster Alert” แจ้งเตือนภัย 24 ชั่วโมง

เปิดเว็บไซต์ “Thai Disaster Alert” แจ้งเตือนภัย 24 ชั่วโมง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) หลังจากได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” หรือ TDA ซึ่งเป็น Mobile Application แจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือ “แบบเจาะลึก” เข้าถึงเฉพาะพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดภัยสาธารณภัยไปแล้วนั้น

ปัจจุบันได้ดำเนินการ “ต่อยอดการแจ้งเตือนสาธารณภัยภัย” ผ่านระบบออนไลน์ คลิก https://tdaweb.disaster.go.th/tda/AlertHome

“จุดเด่น” เว็บไซต์ :

• แจ้งเตือนภัยไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในรูปแบบสัญญาณเสียงเตือนภัย (Alarm) “แบบอัตโนมัติ”

• สามารถทำการแจ้งเตือนสาธารณภัยร้ายแรง (สาธารณภัยระดับ 3 และระดับ 4) ในทุกประเภทภัย เช่น อุทกภัย แผ่นดินไหว สึนามิ เป็นต้น

• ติดตามและเฝ้าระวังข้อมูลสถานการณ์ภัย และรับข้อมูลการแจ้งเตือนสาธารณภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง

• พื้นที่ไหนเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยจะ “ขึ้นแถบสี” ในพื้นที่จังหวัดนั้น ให้เห็นชัดเจน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถคลิกเลือกจังหวัดบนแผนที่ เพื่อดูการแจ้งเตือนเฉพาะจังหวัดของตนเองได้

• ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ภัย สภาพอากาศ คาดการณ์ฝน และประกาศแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย

นอกจากนี้ ในปีงบ 67 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีแผนการของบประมาณเพื่อพัฒนาระบบ Cell Broadcast มาใช้ในการแจ้งเตือนสาธารณภัยผ่าน "ระบบเสาสัญญาณโทรศัพท์" เนื่องจาก Cell Broadcast ถือเป็นระบบที่มีความเสถียร และช่วย ให้การแจ้งเตือนสาธารณภัยเป็นไปได้อย่างทั่วถึง


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar