การใช้ส้วมที่ถูกต้อง

การใช้ส้วมที่ถูกต้อง

  • นั่งบนโถส้วมเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและลดการปนเปื้อนเชื้อโรค

  • ไม่ทิ้งวัสดุอื่น นอกจากกระดาษชำระลงในโถส้วม

  • ราดน้ำหรือกดชักโครกทุกครั้งหลังการใช้ส้วม

  • ล้างมือและฟอกสบู่ทุกครั้งหลังการใช้ส้วม


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar