มะม่วงคุณภาพ..ทางรอดของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงลำพูน

image

แปลงใหญ่มะม่วงหมู่ 8 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้ผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างงดงาม

image

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ประกอบด้วย นางสาวพนิดา นันต๊ะหน้อย และนางสาวทิพวรรณ สตรอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย ไชยคันธา ประธานแปลงใหญ่มะม่วง ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของสมาชิกแปลงใหญ่มะม่วงหมู่ 8

image

ภาพที่พบเห็นคือ สมาชิกแปลงใหญ่กำลังร่วมแรงร่วมใจคัดเกรดและบรรจุมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อส่งให้บริษัทสวิฟท์ ซึ่งเป็นบริษัทส่งออกผลไม้สดและแช่แข็ง โดยคัดเลือกเฉพาะมะม่วงที่มีผิวสวย ไร้โรคและแมลง แล้วจึงชั่งน้ำหนักให้ได้ขนาดตามที่บริษัทต้องการ ได้แก่ 300-600 กรัม ราคากิโลกรัมละ 57 บาท, 250-299 กรัม ราคากิโลกรัมละ 32 บาท, 220-249 กรัม ราคากิโลกรัมละ 22 บาท และ 200-219 กรัม ราคากิโลกรัมละ 10 บาท มะม่วงล็อตนี้จะถูกส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น

ส่วนมะม่วงที่ไม่ผ่านคุณภาพของบริษัท เกษตรกรก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได้อีกทางหนึ่ง

image

นายเฉลิมชัย ไชยคันธา ประธานแปลงใหญ่มะม่วง กล่าวว่า การผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อส่งออกถือเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับเกษตรกรในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน เนื่องจากราคาผลผลิตที่ดีกว่าการผลิตแบบดั้งเดิม เขาจึงขอให้เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงทุกรายหันมาให้ความสำคัญกับการผลิตมะม่วงคุณภาพมากขึ้น

image 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar